อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property

รู้จักอารียา

ขอต้อนรับสู่ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )

รู้จักอารียา:

เกี่ยวกับอารียา

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน )

ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2543


เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่มุ่งสร้างความสุขที่ยั่งยืน และสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น ทั้งในเรื่องการออกแบบ คุณภาพการก่อสร้าง และการบริการ เพื่อให้ลูกบ้าน ชุมชน และสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีและเปี่ยมสุข ด้วยแนวความคิด " สุนทรียะในการใช้ชีวิต " ( Aesthetic of Living )
img ratio อารียา พรอพเพอร์ตี้ Areeya Property

แนวความคิด " สุนทรียะในการใช้ชีวิต "
( Aesthetic of Living )

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ดำเนินธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ข้อ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ อารียาฯ

design

aesthetic design and premium quality

งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาพร้อมกับคุณภาพ

อารียาฯ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมสร้างสรรค์งานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานงานออกแบบ ฟังก์ชั่นภายใน ที่ตอบความต้องการของผู้อาศัย ด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในแต่ละด้าน ในทุกโครงการ เพราะเราเข้าใจในความแตกต่าง และเราเชื่อว่าการดีไซน์ที่ดี ต้องตอบโจทย์ทางรสนิยม และช่วยกระตุ้นไอเดียของผู้อาศัย ให้สามารถออกแบบชีวิตที่ลงตัวได้ตามแบบของตัวเอง
happiness

sustainable happiness

ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

อารียาให้ความสำคัญกับชีวิตและการอยู่อาศัยที่ดีของลูกบ้านทุกคน เพราะเราเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมที่ดี จะช่วยให้ชีวิตมีความสุข เราจึงยึดหลัก “ความสุขที่ยั่งยืน” โดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการปลูกผักปลูกรัก การกำจัดขยะ และเรื่องโซลาเซลล์ เป็นต้น
innovative

innovative living

นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบ

เราไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีในทุกการอยู่อาศัย เพื่อเชื่อมต่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับทุกชีวิต และให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในอนาคต เพราะเป้าหมายของเรา คือการยกระดับความสุขและคุณภาพชีวิตของลูกบ้านทุกคน
service

best in class after sales service

การเอาใจใส่ดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและหลังการขาย

การดูแลทั้งก่อนและหลังการขาย คือ จุดเริ่มต้นของความรักและประทับใจของลูกบ้าน เราเริ่มตั้งแต่การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ภายในและภายนอกที่ลูกบ้านมองไม่เห็น พร้อมมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ด้วยแคมเปญที่แตกต่าง จนถึงความใส่ใจหลังการขาย กับการบริการอย่างเต็มความสามารถ

อารียาฯ

ไม่ได้ทำแค่บ้านจัดสรร แต่เราออกแบบสังคมชีวิตและความเป็นอยู่

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี

ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

โครงการของอารียาฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยครบทุกรูปแบบ ทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม และเพื่อรองรับให้ครบทุกความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ จึงได้เริ่มมีการ พัฒนาโครงการประเภทธุรกิจศูนย์การค้า หรือคอมมิวนิตี้มอลล์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการโครงการที่มีองค์ประกอบที่ครบวงจร
img ratioThe AVA Residence | Singlehome | Areeya Property
img ratioAreeya Chaba | Singlehome | Areeya Property
img ratioSawana | Singlehome | Areeya Property
img ratioBusaba | Singlehome | Areeya Property
img ratioAreeya Metro | Singlehome | Areeya Property
img ratioAreeya Como | Singlehome | Areeya Property
img ratioThe Village | Villagetown | Areeya Property
img ratioMandarina | Townhome | Areeya Property
img ratioAreeya To Be | Townhome | Areeya Property
img ratioAreeya Mova | Townhome | Areeya Property
img ratioDaily | Townhome | Areeya Property
img ratioThe Place | Townhome | Areeya Property
img ratioThe Colors | Townhome | Areeya Property
img ratioThe Parti | Homeoffice | Areeya Property
img ratioAreeya Brigg | Homeoffice | Areeya Property
img ratioChalermnit Art De Maison | Condominium | Areeya Property
img ratioA Space ID | Condominium | Areeya Property
img ratioA Space ME | Condominium | Areeya Property
img ratioA Space | Condominium | Areeya Property
img ratioA Space Play | Condominium | Areeya Property
img ratioA Space Mega | Condominium | Areeya Property
img ratioLife Style Club | Community Mall | Areeya Property
img ratioPicka Daily Bangkok | Community Mall | Areeya Property