อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property
ร่วมงานกับเรา ใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีสุนทรียะ และค้นพบความสุขมีตัวตน ไปด้วยกันที่นี่กับ อารียาฯ

ร่วมงานกับอารียา:

ร่วมงานกับ อารียาฯ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน ) มีความยินดีที่จะเปิดรับพนักงานใหม่ มาร่วมทีมกับเรา
01 Site Engineer

วิศวกรสนาม

ตำแหน่งงาน
วิศวกรสนาม
ฝ่าย
บริหารงานก่อสร้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
บางนา

จำนวนที่เปิดรับ

ไม่จำกัด  

ฝ่าย
บริหารงานก่อสร้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน
บางนา
จำนวนที่เปิดรับ
ไม่จำกัด  
อ่านรายละเอียด