สิ่งอำนวยความสะดวก
เอ สเปซ เกษตร
    คอนโดมิเนียม 7-8 ชั้น ในบรรยากาศผ่อนคลาย พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่
    กว้าง 6.80 เมตร ยาว 50 เมตร กั้นกลาง สร้างสเปชระหว่างตึกสลับกับสวนร่มรื่น
    สไตล์ Urban Park กว้าง 12 เมตรทอดยาวไปกับตัวอาคาร
    อาคารจอดรถ แยกเป็นสัดส่วนออกจากส่วนพักอาศัย เพื่อความสงบเป็นส่วนตัว