แบบห้อง
เอ สเปซ เกษตร

Fully Furnished ด้วยดีไซน์แบบ Minimal
สเปซส่วนตัวแบบ Studio Type พื้นที่ 31.40 ตร.ม.

STUDIO TYPE