อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property
areeya content hub

content hub " design & innovation "

จำนวน  2  บทความ

Cafe style dining room.
  • design & innovation
  • 26.11.62

Cafe style dining room.

The AVA Residence | Sukhumvit
  • design & innovation
  • 26.11.62

The AVA Residence | Sukhumvit

แรงบันดาลใจในการออกแบบห้องนอนเด็กของโครงการ The AVAที่นำเรื่องสีและฟอร์มมาใช้ในการตกแต่ง โดยเลือกสีพาสเทลแบบคละกันเหมือนขนมหวานใส่ในหมอนสีชมพู สีเขียว