อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property
video media
subscribe on youtube areeya channel
THE AVA Residence | The Finest Reflection of Finest Living.
  • video
  • 43 view
ชีวิตสุนทรียะ ชีวิตที่สุขุมวิท ถ้าที่สุดของการใช้ชีวิต คือ การมีความสุขอยู่รายล้อม ไม่ว่าจะเป็นความสุขในการครอบครองสิ่งมีค่าหนึ่งเดียวที่สะท้อนเอกลักษณ์ในตัวคุณ หรือความสุขของชีวิตที่น่าภูมิใจ คำตอบที่คุณแสวงหา คือ ที่นี่
เล่นวิดีโอ
Water & Light | ระบบท่อน้ำและสายไฟ

" อารียา เปลือยสเปคโชว์ " เพราะน้ำและไฟคือเส้นเลือดใหญ่ของบ้าน

  • video
  • 18 view
Structural | ระบบโครงสร้าง

" อารียา เปลือยสเปคโชว์ " เพราะบ้านคือความอุ่นใจ โครงสร้างที่มั่นคงจึงสำคัญที่สุด

  • video
  • 18 view
Architectural | ระบบสถาปัตยกรรม

" อารียา เปลือยสเปคโชว์ " เพราะบ้านคือชีวิต สุนทรียะทำให้มีชีวา บ้านมีชีวิตชีวาด้วยวัสดุคุณภาพเยี่ยม

  • video
  • 7 view