อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property

รักษ์โลก รักเรา

" เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้ เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน "

รักษ์โลก รักเรา:

Sustainable News

อารียาฯ คว้า 2 รางวัลจากเวทีไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ด ครั้งที่ 13
 • sustainable news
 • 31.10.62
 • 780 view
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ( มหาชน ) ตอกย้ำการเป็นผู้นำการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขึ้นรับรางวัล ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ
img ratio
1 ปี กิจกรรม Recycling Day ( วันรับซื้อของรีไซเคิล ถึงหน้าบ้านคุณ )
 • sustainable news
 • 31.10.62

1 ปี กิจกรรม Recycling Day ( วันรับซื้อของรีไซเคิล ถึงหน้าบ้านคุณ )

เป็นหนึ่งในโครงการ A zero waste life ส่งเสริมให้ลูกบ้านรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ให้ความสำคัญกับการคัดแยกของรีไซเคิล เพื่อนำกลับไปเป็นวัตถุดิบสำหรับสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

img ratio
อารียาส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ เชิญชวนให้ลูกบ้านร่วมกิจกรรม
 • sustainable news
 • 31.10.62

อารียาส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ เชิญชวนให้ลูกบ้านร่วมกิจกรรม " ปลูกผัก ปลูกรัก "

อารียาส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ โดยจัดพื้นที่ในสวนของโครงการให้เป็นแปลงผักปลอดสารพิษ เชิญชวนให้ลูกบ้านปลูกผักไว้รับประทานกันเองภายในหมู่บ้าน นอกจากลูกบ้านจะมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคตลอดปีแล้ว ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้าน เป็นสถานที่ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องต่างๆ

img ratio
อารียา พรอพเพอร์ตี้ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ลูกบ้านกับโครงการ A Zero Waste Life
 • sustainable news
 • 29.10.62

อารียา พรอพเพอร์ตี้ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ลูกบ้านกับโครงการ A Zero Waste Life

เพื่อสร้างสุขยั่งยืนและสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิด " Sustainable Happiness รักษ์โลกรักเรา "

areeya

sustainable development report

areeya

sustainable development

report
บ้าน มิใช่เพียงที่อยู่อาศัย
แต่เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของชีวิตครอบครัวเป็นที่ที่ลูกหลานจะเติบโต และเป็นที่ที่ความทรงจำทั้งหมดจะถูกประทับไว้
2018
2018

report 2018

sustainable  development  report

 • pdf
 • size 0 MB