อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property
รักษ์โลก รักเรา
" เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความสุขให้ เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน "

รักษ์โลก รักเรา:

sustainable news

อารียาส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ เชิญชวนให้ลูกบ้านร่วมกิจกรรม " ปลูกผัก ปลูกรัก "

  • 31.10.62
  • 113 view
31.10.62113 view
 หนึ่งในนโยบายหลักของอารียา คือ Sustainable Happiness ความสุขที่ยี่งยืน อารียาจึงจัดพื้นที่ในสวนของโครงการให้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการ “ ปลูกผัก ปลูกรัก ” เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ลูกบ้านได้มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคร่วมกันในโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ลูกบ้าน และสร้างความสามัคคีในโครงการ เป็นความสุขที่ยั่งยืนบนสังคมที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ เดอะคัลเลอร์ บางนา – วงแหวนฯ 2