CLOSE

รักษ์โลก รักเรา

SUSTAINABLE NEWS

"ปลูกผัก ปลูกรัก" กิจกรรมส่งเสริมนโยบาย Sustainable Happiness ความสุขที่ยั่งยืน อารียาจัดพื้นที่ในสวนของโครงการให้เป็นแปลงผักปลอดสารพิษ เพื่อให้ลูกบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมนี้นอกจากลูกบ้านจะได้สานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และเพื่อนบ้านในโครงการแล้ว ยังทำให้ลูกบ้านได้มีผักปลอดสารพิษไว้บริโภค "ปลูกผัก ปลูกรัก" เป็นอีกหนึ่งโครงการ ภายใต้นโยบาย Sustainable Happiness ความสุขที่ยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม