อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property

a space ME

RATTANATHIBET
a space ME RATTANATHIBET

a space ME Rattanathibet 
Opposite to Central and 200 meters from MRT purple line  

เริ่มต้นที่ 2.xx ล้านบาท

a space ME RATTANATHIBET

Special Offer! 4,900 baht payment installation for 3 years*
Register for additional 20,000 baht discount

ชื่อ

นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล

แนวความคิดโครงการ

เอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์

All living solutions in one place

Ready-to-live, 22-storey condominium at the prime area of Rattanathibet. It consists of 401 units of private space, equipped with resort-style common area, with infinity-edged swimming pool with city view and large sky garden.

แผนผังโครงการ

a space ME RATTANATHIBET

ชื่อโครงการ
a space ME RATTANATHIBET
เนื้อที่โครงการ
-
จำนวนยูนิตพักอาศัย
406 ยูนิต
จำนวนยูนิตร้านค้า
5 ยูนิต
จำนวนที่จอดรถ
40%%
จำนวนลิฟท์โดยสาร
-

เลือกแบบแปลนโครงการแบบแปลนโครงการ

MASTER PLAN
  • MASTER PLAN
  • ชั้น 5
  • ชั้น 6-17
  • ชั้น 18
  • ชั้น 19
  • ชั้น 20-22

* หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดตามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบแปลนห้อง

* หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดตามความเหมาะสม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

firend get friend

areeya free & easy

Introduce us to your friend and get priveleges
QR Code : Areeya Friend Get Friend
Simply get commissions from recommending your friends to buy single houses, townhomes and condominiums in Areeya projects.
scan QR codeor
click here for referral registration.