Home FRIEND GET FRIEND

FRIEND GET FRIEND

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน <br> Areeya Friend Get Friend ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน <br> Areeya Friend Get Friend

สิทธิพิเศษ

โครงการราคา 7 ล้านบาทขึ้นไป

ผู้แนะนำ ลูกบ้านอารียา

รับเงินสด 40,000 บาท

ผู้แนะนำ บุคคลทั่วไป

รับเงินสด 40,000 บาท

โครงการราคา 4-6.99 ล้านบาท

ผู้แนะนำ ลูกบ้านอารียา

รับเงินสด 30,000 บาท

ผู้แนะนำ บุคคลทั่วไป

รับเงินสด 30,000 บาท

โครงการราคา 1-3.99 ล้านบาท

ผู้แนะนำ ลูกบ้านอารียา

รับเงินสด 20,000 บาท

ผู้แนะนำ บุคคลทั่วไป

รับเงินสด 20,000 บาท

ลงทะเบียน AREEYA FREE & EASY

ผู้แนะนำ

Name:
*
Surname:
*
ID Card:
*
Passport No:
Mobile:
*
E-mail:
*
Address:
*

เจ้าของบ้าน

กรุณาระบุเลขที่บัตรสมาชิก AREEYA & YOU
หมายเหตุ : กรอกเลขที่บาร์โค้ดด้านหลังบัตรสมาชิกเพื่อรับคะแนนสะสมแลกรับของสมนาคุณ

ผู้ถูกแนะนำ

Name:
*
Surname:
*
โครงการที่แนะนำ :
Mobile:
*
E-mail:
*

พิมพ์ข้อความนี้