อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property
ข่าวสารและกิจกรรม
อัพเดทข่าวสาร ติดตามกิจกรรม กับอารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้ที่นี่
อารียา ได้รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2564
 • news and events
 • 20.12.64
 • 63 view
อารียา พรอพเพอร์ตี้ ได้รับกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน คุณดลรวี กุลศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานหลังการขายแนวราบ เป็นตัวแทนรับมอบกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement ในงาน Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • news and events
 • 15.12.64

“อารียา พรอพเพอร์ตี้” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2565 เปิดจอง 13-14 และ 17-18 ม.ค. 65

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2565 เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 3 ชุด

 • news and events
 • 05.10.64

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ปล่อยหมัดเด็ด ปลายปี รุกตลาดคนรักบ้านสายมินิมอล

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ปล่อยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่พร้อมเปิดตัวโครงการ Flagship แห่งปี ด้วยแนวคิด ‘MADLY MINIMAL’ เจาะตลาดคน GEN Y

 • news and events
 • 30.08.64

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2564 มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.

 • news and events
 • 30.07.64

Areeya กับความสำเร็จของโครงการ Recycle Time เปลี่ยนขยะรีไซเคิล เป็นความสุขที่ยั่งยืนให้กับสังคม

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่กำลังขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น จึงผุดโครงการ Recycle time โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ร่วมมือจากคนในองค์กร และลูกบ้านของอารียาฯ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และนำขยะจากลูกบ้านของอารียาฯ มารีไซเคิล

1

2

6