บ้านเดี่ยว
วิลเลจทาวน์
ทาวน์โฮม
คอนโดมิเนียม

ข่าวสารและประกาศ

ประกาศผลการตัดสินการประกวดราคาจ้างงานรักษาความปลอดภัย

 

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อที่ : คุณสุปราณี หรือ คุณรจนา
Email    : Supranee@areeyamanagement.co.th ,
                 Rochana@areeya.co.th
โทร.      : 090 198 2037,
               02 798 9999 ต่อ 9881

รายละเอียดเพิ่มเติม

เลื่อนการประกาศผลการตัดสินการประกวดราคาจ้างงานรักษาความปลอดภัย

เลื่อนการประกาศผลการตัดสินการประกวดราคาจ้างงานรักษาความปลอดภัย
จากวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2558

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อที่ : คุณสุปราณี หรือ คุณรจนา
Email    : Supranee@areeyamanagement.co.th ,
                 Rochana@areeya.co.th
โทร.      : 090 198 2037,
               02 798 9999 ต่อ 9881

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัยผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น

 

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อที่ : คุณสุปราณี หรือ คุณรจนา
Email    : Supranee@areeyamanagement.co.th ,
                 Rochana@areeya.co.th
โทร.      : 090 198 2037,
               02 798 9999 ต่อ 9881

รายละเอียดเพิ่มเติม