อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property

ผลการค้นหา  
โครงการที่พบ จำนวน7โครงการ

 • Village Town
 • Kanjanapisek – Ratchapruek

เริ่มต้นที่ - ล้านบาท

 • Townhome
 • Kanchanapisek-Ratchapruek

Modern tropical-styled town home that perfectly blend the modern design with Thai way of life under the concept “Be Natural

เริ่มต้นที่ 1.49 ล้านบาท

 • Townhome
 • Kanjanapisek-Ratchapruek

Townhome for the new generation with the love for value and perfect lifestyle

เริ่มต้นที่ 1.59 ล้านบาท

 • Townhome
 • Kanchanaphisek-Ratchapruek

Live the Colorful Life in the chic townhome in the convenient Nonthaburi

เริ่มต้นที่ 1.59 ล้านบาท

 • Townhome
 • Kanjanapisek – Ratchapruek

Happiness is simple เพราะความสุขที่แท้นั้นง่ายดาย Nora บ้านสไตล์ Minimal Cozy ที่เปิดประสบการณ์ความอบอุ่น และความสุขที่เรียบง่าย ตอบโจทย์บ้านหลังแรกสำหรับครอบครัว มอบพื้นที่ความสุขสำหรับทุกคนในบ้าน

เริ่มต้นที่ 2.39 ล้านบาท

 • Village Town
 • KANCHANAPHISEK – RATCHAPHRUEK

Modern Colonial village town; 2-story building with 4 bedrooms, 2 baht rooms, 2-car parking space and a luxury clubhouse.

เริ่มต้นที่ 2.79 ล้านบาท

 • Village Town
 • KANCHANAPHISEK-RATCHAPRUEK

Modern Colonial designed, 2-story single houses accommodating with a luxury clubhouse and be surrounded by a lush garden.

เริ่มต้นที่ 4.19 ล้านบาท