รำลึกไว้ในความทรงจำ

In our eternal memory

ในหลวง

ของปวงไทย
สถิตในใจ…นิรันดร์

ด้วยความระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อย่างสุดหัวใจ จึงเกิดการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ของศิลปินศิษย์เก่าทุกรุ่นจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าจำนวน 89 ชิ้น ที่สะท้อนถึงความรัก ความผูกพัน ที่คนไทยมีต่อในหลวง รัชกาลที่ ๙ ซึ่งได้เคยมีการจัดแสดง ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในช่วงเวลาสำคัญของประเทศ
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของภาพวาดประวัติศาสตร์ และความตั้งใจในการรวมพลังผ่านฝีแปรงของศิลปินระดับประเทศเพื่อสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ครั้งแรก และอาจจะเป็นเพียงครั้งเดียว ทางอารียา พรอพเพอร์ตี้ จึงรวบรวมผลงานภาพบางส่วนพร้อมแรงบันดาลใจจากศิลปิน มาจัดแสดงไว้ในงาน “รำลึกไว้ในความทรงจำ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงภาพความรู้สึกในความทรงจำของคนไทยไว้ในงานนี้ โดยหวังเพียงเพื่อให้เกิดการถ่ายทอด และส่งต่อความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไปสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป