อารียา พรอพเพอร์ตี้ - Areeya Property
news and events

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2564

  • 13.01.64
  • 55 view
13.01.6455 view

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 8 -10 กุมภาพันธ์ 2564 แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้