บ้านเดี่ยว
วิลเลจทาวน์
ทาวน์โฮม
คอนโดมิเนียม

ข่าวสารและประกาศ

ประกาศสรรหาบริษัทรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคา

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เวลา 9.00 - 12.00 น. ที่บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อที่ : คุณสุปราณี หรือ คุณรจนา
Email    : Supranee@areeyamanagement.co.th ,
                 Rochana@areeya.co.th
โทร.      : 090 198 2037,
               02 798 9999 ต่อ 9881

รายละเอียดเพิ่มเติม