บ้านเดี่ยว
วิลเลจทาวน์
ทาวน์โฮม
คอนโดมิเนียม
ข่าวสารและประกาศ
ประกาศผลการตัดสินการประกวดราคาจ้างงานรักษาความปลอดภัย
ติดต่อที่ : คุณสุปราณี หรือ คุณรจนา
Email    : Supranee@areeyamanagement.co.th ,
                 Rochana@areeya.co.th
โทร.      : 090 198 2037,
               02 798 9999 ต่อ 9881

เอกสารดาวน์โหลด

 ประกาศผลการตัดสิน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประกวดราคา