CLOSE
หน้าหลัก โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

HAPPINESS x4 โอกาสแห่งความสุข...ของคนอยากมีบ้าน HAPPINESS x4 โอกาสแห่งความสุข...ของคนอยากมีบ้าน
ชื่อ:
*
นามสกุล:
*
อีเมล:
*
โทร:
*
โครงการ:
วันที่เข้าชมโครงการ:

รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย  “โปรฯ Happiness X 4”

  1. รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่จองและทำสัญญาซื้อบ้านหรือคอนโดจากโครงการที่เข้าร่วมรายการ “โปรฯ Happiness X 4” ของ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ และ/หรือบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ”) จะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

1) เฟอร์นิเจอร์ SB (ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด) มูลค่ารวมขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ

2) เครื่องใช้ไฟฟ้า (ตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด)

3) ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ค่าประกันและติดตั้งมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี) ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ทุกรายการ

4) อัตราผ่อนเริ่มเป็นเงื่อนไขสำหรับธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) คิดอัตราล้านละ 3,000 บาท/เดือน นานสูงสุด 1 ปี หมดเขต 31 ธ.ค.2561

  1. สำหรับลูกค้าที่ได้รับ เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทฯจะจัดส่งของให้ที่โครงการภายใน 60 วันนับจากจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
  2. โครงการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ : ทุกโครงการของบริษัทฯ ยกเว้นโครงการ The AVA และ โครงการ a space mega 2
  3. หากลูกค้าไม่รับโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด ทั้งนี้รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอน แก้ไข เปลี่ยนมือให้กับผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน เงินทอน หรือนำไปซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงอื่นหรือห้องชุดอื่น หรือโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ในเครือนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ กำหนดได้
  4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการที่เข้าร่วมรายการ หรือเบอร์โทร 1797

 

โครงการที่เข้าร่วม

บ้านเดี่ยว
วิลเลจทาวน์
ทาวน์โฮม